Kurumsal İngilizce

Kurumsal eğitimlerimiz firmanın kendi bünyesinde bulunan eğitim salonlarında gerçekleşebilir.Firmanın belirlediği gün ve saatlerde eğitmenlerimiz kurumlara giderek ...

Kurumsal İngilizce

Firmanın belirlediği gün ve saatlerde eğitmenlerimiz kurumlara giderek kurumun belirlemiş olduğu hedef doğrultusunda eğitim programına devam eder. Firmaların öncelikleri, çalışanların önceki dil eğitim geçmişi ve seviyeleri göz önünde bulundurularak onlar için en etkili öğretim ve eğitim metoduna karar verilir. Çizilmiş program çerçevesinde yetkililere ve kursiyerlere bu doğrultuda bir müfredat verilir. Eğitimle birlikte yetkililere ve kursiyerlere detaylı raporlandırmalar ve gerekirse ekstra eğitimler verilerek istenilen ilerleme sağlanır. Eğitime başlanmadan önce ve eğitim tamamlandıktan sonra yapılan ölçme ve değerlendirmelerle ilerleme süreci bir rapor haline dönüştürülür.

Yorumlar (0)